Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng aming web application o mobile app, pumayag ka sa aming proteksyon ng data, mga tuntunin, at patakaran sa privacy.

tanggihan ang lahat